مقاله طراحي و ساخت دستگاه توليد کننده سيگنال هاي اختصاصي، براي ايجاد ميدان هاي الکترومغناطيسيELF دلخواه، جهت بررسي اثرات درماني القا تشديدي انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه 42 تا 50 منتشر شده است.
نام: طراحي و ساخت دستگاه توليد کننده سيگنال هاي اختصاصي، براي ايجاد ميدان هاي الکترومغناطيسيELF دلخواه، جهت بررسي اثرات درماني القا تشديدي انرژي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله القا تشديدي
مقاله ميدان هاي الکترومغناطيسي ELF
مقاله سيگنال هاي اختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك شاهي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: نوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي اصل جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جريان هاي بيوالكتريكي بدن بيماران ممكن است به دليل مشكلات پزشكي يا در نتيجه آسيب ديدگي بافت هاي بدن مانند عصب، خون يا استخوان غير طبيعي عمل كنند. آثار هارمونيك (هماهنگ) پالس اختصاصي و نوسان القا شده از انرژي مغناطيسي، توليد بيوروزنانس (تشديد طبيعي) مي كند و به بازگشت ميزان فعاليت سلولي به دامنه طبيعي و جلو انداختن دوره بهبودي و كاهش احساس درد كمك مي كند. شکل موج، فركانس صحيح و مناسب، طول دوره روشن و خاموش بودن از نکات مهمي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند.
مواد و روش ها: هدف از اين تحقيق طراحي و ساخت دستگاه توليد کننده ميدان هاي الکترومغناطيـس ELF مي باشد. سيگنال هاي پالس و سينوسي توليد شده در محدوده فركانسي 1Hz الي 100Hz قــرار دارند که هر کدام پاسخ هاي بيولوژيکي خاص خود را دارا مي باشند. بنابراين سيستم مربوطه، درمان از طريق القا تشديدي انرژي مغناطيسي ناميده مي شود.
يافته هاي پژوهش: دامنه سيگنال خروجي متغير و حداكثر تا 2.5V، عرض پالس سيگنال پالس متغير و بين 0.1mSec الي 10.0mSec و در زمان هاي متغير به نام هاي زمان انفجار روشن(Burst On Time)  و زمان انفجارخاموش (Burst Off Time) متغير بين 1 ثانيه الي 10 ثانيه و زمان كلي توليد سيگنـال بين 1 دقيقه الي 999 دقيقه ايجاد مي كند. موارد متغير ورودي به وسيله كاربر و توسط صفحه كليد ورودي تنظيم و تعيين مي شود و تمامي موارد متغير و عنوان و مقدار آن ها نيز همزمان بر روي صفحه نمايشگر دستگاه كه از نوع نمايشگرLCD  مي باشد، نمايش داده مي شود.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به اينکه کاربردهاي درماني ميدان هاي الکترومغناطيس بسيار حايز اهميت است و نيز در بسياري از موارد و از نقطه نظرهاي مختلف، بر روش هاي درماني متداول پيشي گرفته است، اين فرصت در پيش روي محققين رشته هاي مختلف قرار گرفته باشد، تا بتوانند اين عرصه از علم و فناوري را در کشور بيش از پيش مورد بررسي قرار دهند. ساخت تجهيزات قابل اعتماد با قيمت مناسب و کارايي و دقت بالا اولين گام در اين مقوله باشد.