مقاله طراحي و مدل سازي يک ساختار يکپارچه QFD FMEA در مراکز خدمات درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در پايش از صفحه 117 تا 130 منتشر شده است.
نام: طراحي و مدل سازي يک ساختار يکپارچه QFD FMEA در مراکز خدمات درماني
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز خدمات درماني
مقاله کيفيت،QFD؛ FMEA
مقاله رويکرد تعالي سازماني
مقاله مدل هاي بهينه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظهور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي فردآذر فربد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: عباديان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کيفيت، يکي از مهم ترين معيارها جهت کسب رضايت مشتريان در مراکز خدماتي ـ درماني است. مروري بر کارهاي انجام شده در زمينه بهبود کيفيت در مراکز خدمات درماني، بيانگر توجه محققان بر ارايه ابزارهاي کيفي جهت ارزيابي کيفيت خدمات درماني مي باشد. عمده ابزارهاي کيفي که در اين مطالعات مورد استفاده فراوان قرار گرفته اند گسترش عملکرد کيفي (Quality Function Deployment) و تجزيه و تحليل اثرات و حالات خطا(Failure Mode and Effect Analysis)  هستند. در اين مقاله از تمام منابع موجود در زمينه کاربرد QFD و FMEA  در مراکز خدمات درماني جهت يک پژوهش کامل و جامع استفاده مي شود.
روش پژوهش، شامل مطالعات جامع کتابخانه اي، تحقيق گسترده در منابع اطلاعاتي و سايت هاي شبکه جهاني اينترنت و نيز مطالعات ميداني است. در اين مقاله با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت کارهاي پيشين، يک ساختار يکپارچه از دو ابزار گسترش عملکرد کيفي  (Quality Function Development-QFD)  و تجزيه و تحليل اثرات و حالات خطا (Failure Mode and Effect Analysis-FMEA) پيشنهاد شده است که هدف نهايي آن بهبود خدمات بهداشتي و درماني به گونه اي است که بيشترين رضايت را در مشتريان ايجاد نمايد. ساختار پيشنهادي داراي چهار مرحله بوده که سه مرحله اول آن استفاده از رويکرد  QFDاست. ورودي مرحله اول خواسته هاي مشتريان است که از طريق رويکرد تعالي سازماني شناسايي مي شوند و خروجي آن تعيين درجه اهميت مشخصه هاي کيفي خدمات درماني است. اين مرحله، خانه کيفيت مدل QFD را تشکيل مي دهد. در مرحله دوم، ترکيب بهينه اي از فعاليت هاي درماني قابل اندازه گيري که براي پياده سازي مشخصه هاي کيفي در يک مرکز خدمات درماني موردنياز هستند از طريق يک مدل برنامه ريزي عدد صحيح و با توجه به محدوديت هاي موجود در سيستم تعيين مي شوند. در مرحله سوم، خطاهاي بالقوه ناشي از اجراي مهم ترين فعاليت هاي درماني مرحله دوم که سبب نارضايتي مشتريان شده و کيفيت خدمات ارايه شده را کاهش مي دهند تعيين مي شوند. در مرحله چهارم به منظور کاهش اثرات مهم ترين خطاهاي بالقوه خروجي مرحله سوم، رويکرد  FMEA اجرا شده و با تعيين درجه خطر آنها، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه لازم جهت حذف و يا کاهش اثرات آنها در سيستم برنامه ريزي مي شوند. به منظور ارزيابي مدل پيشنهادي يک مثال نيز ارايه شده است که نتايج به دست آمده حاکي از عملکرد مناسب ساختار پيشنهادي است.