سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمدرضا رازفر – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد مولایی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
محمدعلی نوذری – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طی این مقاله یک دستگاه تست رهایی تنش به ظرفیت 500 کیلونیوتن طراحی و تحلیل شده و مراحل ساخت آن مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا دستگاه بر اساس استاندارد ASME و تحلیل مقاومت مصالحی قطعات، طراحی و سپس درنرمافزار المان محدود ABAQUS مدلسازی شده و طراحی انجام شده بهینه گردید. دستگاه شامل دو قسمت انجام تست و قسمت کنترل و اندازهگیری است. قسمت اندازهگیری این دستگاه شامل یک دستگاه تغییر طول سنج (LVDT) است که طراحی و ساخته شده است. قسمت انجام تست نیز به طور کامل طراحی شده است. طی این طراحی نقشه های عملی ساخت و فرآیند جریان مواد opc تک تک قطعات ارائه شده تا بدین نحو راه برای ساخت و راهاندازی آن هموار شود.