سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ابوالحسنی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
همایون عریضی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به طراحی یک ارایه مایکرواستریپ با پلاریزاسیون دایروی می پردازیم. فرکانس مرکزی این آنتن 2.2155 GHz بوده و دارای پهنای باند حدود (20MHz) %1 می باشد. عناصر آرایه، یک پچ مربعی با گوشه بریده جهت ایجاد پلاریزاسیون دایروی میباشد. شبکه تغذیه این آرایه، شبکه موازی است که در ورودی با امپدانس 50 اهم تطبیق می شود. در پایان، مقایسه ای بین نتایج شیبه سازی های انجام شده و نتایج حاصل از تست آنتن ارائه گردیده است.