سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین علیزاده – کارشناس اشد کنترل
مهدی جعفری – کارشناس ارشد کنترل
ابوالفضل ساریخانی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در ماهواره برها برای افزایش قابلیت از دیدگاه انرژی (افزایش جرم محموله) و وجود محدودیتهای ساختی (افزایش قطر) و همچنین وجود مشکل تلاطم در مخازن، ناگزیر طول جسم پرنده افزایش می یابد. افزایش نسبت طول به قطر سبب می گردد ارتعاشات خمشی سازه افزایش یافته، فرکانس ارتعاشات کاهش یابد و باعث ناپایداری و خستگی سازه گردد. چرا که فرکانس ارتعاشات سازه با افزایش طول کاهش یافته و اثر آن وارد محدوده سیستم کنارل یم شود. در این مقاله پس از استخراج مدل خطی صلب و مدل خمش سازه در کانال فراز، فرای آن اتوپایلوت طراحی گردیده تا پایداری مناسب را تامین کند. لازم به ذکر است که اتوپایلوت از فیلترهای درجه اول و دوم و جبرانساز فاز تشکیل شده است. پس از آن مشخصات حلقه بسته این کانال نشان داده می شود و در نهایت نتایج شبیه سازی شش درجه ازادی غیر خطی و تست سخت افزار در حلقه اورده می شود.