سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین استوارزاده – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف
فروهر فرزانه – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یک ماهواره چند پرتویی باند Ka، برای سرویس دهی اینترنت به مراکز آموزش عالی و مدارس متوسط و پیش دانشگاهی ایران درسال تحصیلی 86-87 معرفی شده. برای این کار، با استفاده از نرم افزار MATLAB یک پوشش بهینه بر روی ایران ایجاد شد. داده های بدست امده برای ایجاد پوشش بهینه با استفاده از نرم افزار ILWIS به نقشه دیجیتال 1:250000 ایران منتقل شدند. پس از خواندن مختصات شهرهای موجود در هر کانتور و با استفاده از داده های آماری برای بیش از 640 شهر، مشخصات انتشاری هر پرتو به دست آورده شد. پس از برنامه ریزی فرکانس برای پرتوها، به طراحی ابعاد و توان ایستگاه های زمینی و گیت وی های شبکه پرداخته شد. در نهایت یک پیشنهاد برای ماهواره ای که بتواند به کاربران مورد نظر سرویس دهی کند، ارائه گردید.