سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود عزیزیان – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
ابوالفضل ناطقی – گروه برق دانشگاه زنجان، موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
وحید رشتچی – گروه برق دانشگاه زنجان

چکیده:

ترانسفورماتورها یکی از ادوات بسیار مهم و گران قیمت مورد استفاده در شبکه های برق می باشند. ترانسفورماتور هایخشک و بطور خاص انواع رزینی آن، در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای در صنعت برق و بخصوص در محدوده توزیع نیروی برق مورد استفاده قرار گرفته اند. خواصی مانند غدم اشتعال پذیری و عدم جذب آلاینده ها توسط ترانسفورماتورهای خشک رزینی سبب گردیده است تا اینگونه از ترانسفورماتورها به جایگزین بسیار مناسبی برای ترانسفورماتورهای روغنی در مناطق مسکونی، بیمارستان ها، گشتی ها و … تبدیل شوند. با توجه به اهمیت ابعاد و هزینه ترانسفورماتورهای خشک هم برای مصرف کننده و هم برای تولید کنندگان، طراحی بهینه این گونه از ترانسفورماتورها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی ساختار ترانسفورماتورهای خشک رزینی، یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت طراحی بهینه این گونه از ترانسفورماتور ها ارائه گردیده است. در ادامه، کارایینرم افزار نوشته شده، از طریق مقایسه نتایج حاصل از این نرم افزار با یک نمونه طراحی موجود مورد تایید قرار گرفته است.