سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یوسف حجت – استادیار – دانشگاه تربیت مدرس
سعید دهداری – کارشناس ارشد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق یک محرک موقعیت دهی دقیق طراحی و ساخته شده است و به منظور عملکرد بهتر مکانیزم، بهینه سازی روی آن انجام شده که برای موقعیت دهی اشیاء با گامهای بسیار کوچک و دقیقتر مناسب باشد. در مکانیزم جدید سعی شده تا نیروی اولیه مورد نیاز برای موقعیت دهی را تا حد ممکنکوچکتر و از به وجود امدن حرکات در خلاف جهت مطلوب نیز جلوگیری کرد، تا موقعیت دهی با دقت بیشتری انجام شود. تاکنون محرکهای ضربه ای مختلف با انواع منبع انرژی ساخته شده است. اساس کار این موقعیت دهنده استفاده از یک نیروی اتی یا ضربه بین دو جسم با جرمهای مختلف است که با ایجاد این ضربه، هر کدام از دو جسم با توجه به میزان جرمشان در دو جهت مختلفجابجایی خواهند داشت. در این تحقیق جسم محرک (مشابه یک گلوله) درونمحفظه استوانه ای کل داخل جسم متحرک (مشابه لوله تفنگ) قرار دارد و توسط پالس هوا با مدت زکان و فشار مشخص شلیک می شود تا در نتیجه پس زدن جسم، حرکت انجام شود.