سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی بهادری نژاد – استاد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
ایمان گلدسته – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

سه نوع آبگرمکن خورشیدی که از نظر طراحی کاملاً مشابه یکدیگر بودند ساخته و مورد آزمایش قرار گرفتند. جذب کنده یکی از گیرنده ها دارای روکش مخصوص از نوع سیلیکات سدیم بود و سطح صفحه جذب کننده در دو مورد دیگر یکی بوسیله رنگ سیاه معمولی ودیگری بوسیله رنگ سیاه به شیوه الکتروستاتیک رنگ آمیزی شده بود.
مقایسه این سه طرح نشان داد که گیرنده پوشانیده شده باروکش مخصوص سیلیکاتی از بازده بالاتری نسبت به گیرنده های دیگر برخوردار بوده و دو گیرنده دیگر تقریبا نتایج یکسانی دارند.
به منظور تعیین ضریب بازتابش ( e) روکش مخصوص گیرنده موردنظر، روابط تحلیلی و نمودارهایی برای ضرایب بازتابش گوناگون ترسیم شد و با مقایسه با نتایج بدست امده از آزمایش ها، ضریب بازتابش سطح ( e) در حدود 0/25 تعیین گردید.