سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد حقیقی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ما از یک روش جدید برای طراحی اتوماتیک بطری استفاده می کنیم و سعی می کنیم با استفاده از انتخابهای مشتری از بین جمعیت بطریهای تصادفی تولید شده توسط کامپیوتر به شکل دلخواه مشتری برسیم. با چندین مرحله طراحی تصادفی جمعیت و انتخاب مشتری به شکل دلخواه او می رسیم . این شبیه الگوریتم ژنتیک است منتها با تعامل با انسان. این روش می تواند به طراحی لباس و سایر محصولاتی که رسیدن به الگویدلخواه مشتری مشکل می باشد، تعمیم یابد.