سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد میرزائیان دهکردی – استادیار گروه برق، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه برق – الکترو
مجید معظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی، گروه برق – ال

چکیده:

کمبود (sag) ها و بیشبود (swell) های ولتاژ یکی از مهمترین عوامل در کاهش کیفیت توان الکتریکی می باشند. جبرانسازهای دینامیکی (DVR) به عنوان یکی از موثرترین و اقتصادی ترین ادوات Facts جهت تعدیل و جبران swell , sag شناخته می شود. این مقاله به بررسی کنترل مد لغزشی (SMC)، یک DVR برای جبران swell , sag در سیستم های قدرت می پردازد. کنترلر مد لغزشی برای یک DVR تکفاز طراحی شده است. استفاده از مد لغزشی درکنترل DVR منجر به حذف سیستم های اضافی تشخیص swell , sag می شود. کنترلر مد لغزشی پاسخ دینامیکی DVR را بهبود می بخشد. در این صورتDVR قادر است هرگونه تغییر در ولتاژ منبع را جبران کند. استفاده از روش کنترلی مد لغزشی در DVR این وسیله را به یک سیستم چندکاره تبدیل می کند. در این حالت DVR می تواند علاوه بر جبران swell , sag ولتاژ، فیلکر ولتاژ را نیز جبرا ن کند و هارمونیکهای ولتاژ را بهبود ببخشد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی یک DVR تفاز با روش کنترل مد لغزشی درستی و صحت روش پیشنهاد شده را تایید می کند.