سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
هانیه بحرانی – گروه کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جمشید باقرزاده – استادیار گروه کامپیوتر، دانشگاه ارومیه

چکیده:
امنیت شبکه یک نیاز ضروری برای امن بودن اطلاعات محرمانه ذخیره شده در شبکه هاب می باشد. نفوذ ممکن است به علت آسیب پذیری سیستم و یا نقص برنامه اتفاق بیفتد. تشخیص نفوذ در یک سیستم شبکه ای بزرگ در صورتی که میزان کلانی از سرورها و سرویس های آنلاین در سیستم اجرا شوند، ضروری است. هدف تشخیص نفوذ، نظارت فعالیت های شبکه به طور خودکار، تشخیص حملات بداندیش و تاسیس یک معماری مناسب امنیت شبکه ی کامپیوتری با همکاری پیشگیری ار نفوذ از قبیل دیواره های آتش، می باشد. در این مقاله دو رویکرد سیستم های بردار پشتیبان و شبکه های بیزی ساده برای ساخت سیستم تشخیص نفوذ، ترکیب می شوند. با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در طی سال های گذشته می توان پی برد که نرخ تشخیص برای حملات U2R و R2L به طور نسبی پایین است، بنابراین ایده ی اصلی طرح ارائه شده، بالا بردن نرخ تشخیص برای حملات U2R و R2L و همچنین پایین آوردن میزان هشدارهای غلط برای این حملات می باشد. کارائی رویکرد جدید ارائه شده با استفاده از مجموعه داده ی KDD Cup 1999 اندازه گیری شده است که نتایج به دست آمده، نرخ تشخیص بالا و میزان کم بودن نرخ هشدارهای غلط را نشان می دهد.