سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا گلسازشیرازی – شرکت برق منطقه ای فارس
احمد فرشچیان فسایی – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

وجود انسانهای تحصیل کرده و آموزش دیده در تمامی سطوح و در تمامی شاخه ها و گروههای مهندسی یک عامل قطعی برای اجرا نمودن موفقیت آمیز هر برنامه و ایده ای جهت استفاده مداوم از انرژی و حفظ محیط زیست می باشد . در حالیکه به آموزش در زمینه های نیاز به انرژی و حفظ محیط زیست، توجه فراوانی شده است تنها تعداد معدودی از کشورها بطور فعالانه پیگیر فعالیت های آموزشی در ناحیه خودشان می باشند . انتظار میرود که با افزایش فش ار مسائل کمبود سوختهای فسیلی و آثار زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، تعداد بیشتری از کشورها در راستای آموزش تامین و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و مسائل زیست محیطی، تلاش نماین د . در دو دهه گذشته در این راستا تلاشهایی شده است [ 1] ولیکن عمده آنها در مق طع فوق لیسانس بوده است و جهت معرفی این مبانی در مقطع کاردانی و کارشناسی تاکنون فعالیتی به شکل جدی انجام نپذیرفته است .این مقاله دربرگیرنده خلاصه ای از رئوس مطالب مبحثی تحت عنوان تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر می باشد که پیشنهاد می گردد در زمره دروس دانشگاهی ، مقاطع کاردانی و کارشناسی قرار گرفته و برای کلیه گرایش های مهندسی برق تدریس گردد.