سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین پورتاکدوست – استاد – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف
جلال کریمی – دانشجوی دکترا – دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف اصلی کار حاضر طراحی سیستم کنترلی است که در آن با داشتن مختصات مسیر دوبعدی مثل ارتفاع و موقعیت طولی یک مانع زمینی نظیر یک کوه بتوان یک هواپیمای بدون سرنشین را از این مانع عبور داد . به عبارت دیگر مایلیم سیستم کنترل طراحی شده بتواند مسیر مورد نظر را به نحو مطلوبی تعقیب کند . در این فرایند تلفیقی از روشهای کنترل بهینه و کنترل غیرخطی بکار گرفته شده است . ابتد با استفاده از روش کنترل بهینه وضعیتهای مطلوب و بهینه برای تعقیب مسیر نامی بدست آمده است . از این مقادیر بهینه بعنوان ورودی فرمان سیستم کنترل و نیز یافتن دید اولیه مناسبی از رفتار وسیله پرنده در طول مسیر استفاده می شود . سپس با استفاده از روش کنترل مود لغزشی، سیستم کنترل مناسب جهت تعقیب مسیر، طراحی شده است