سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مرادی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی نحوی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرید نجفی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

آموزش جوشکاری مجازی قوسی یکی از مفیدترین کاربردهای آموزشی واقعیت مجازی(Virtual Reality)است. در این روش کاربر میتواند باایمنی بالاتر، سرعت یادگیری بیشتر و کیفیت آموزشی بهتر از روشهای سنتی، جوشکاری قوسی را فرا گیرد. در این سیستم کاربر یک مشعل واقعی را در دست میگیرد و دو قطعه مجازی را که بر روی مانیتور مشاهده می- کند، بهم جوش میدهد. موقعیت و جهت سرالکترود توسط دستگاه ردیاب(Tracker) تعیین میگردد و شبیهسازی جوش، جایگزین فرآیند جوشواقعی میشود. در این شبیهسازی، پارامترهای دما و چگونگی توزیع آن، سرعت حرکت الکترود، ولتاژ، شدت جریان، انرژیحرارتی ورودی، طولقوس، موقعیت و جهت سرالکترود بر روی ظاهر جوش، راندمان، سهولت عملیات و حتیکیفیت جوش تاثیر بسزائی دارد. کاربر میتواند پس از اتمام هر سیکل جوش آنرا برای خود بازبینی نماید و امتیاز جوشکاری خود را با رفع اشتباهات قبلی که قابل مشاهده در رایانه است، ارتقاء بخشد. برنامه گرافیکی این سیستم با استفاده از زبان برنامهنویسیC#و توابع گرافیکی OpenGL انجام شده است.