سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل صفری – کارشناسی ارشد عمران- راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
حسن ذوقی – استادیار عمران- برنامه ریزی حمل ونقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
فرهاد صالحیان – کارشناسی ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهر

چکیده:

جاده های جنگلی ، از مله ساختارهای پیچیده مهندسی هستند، که حمل و نقل کارآمد و دسترسی مطمئن به جنگل به آن بستگی دارد. همچنین در برخی موارد، جاده های جنگلی بخشی از شبکه حمل و نقل عمومی را تشکیل داده که از این رو نیز به عنوان رکن اساسی در زیربنای توسعه یک کشور محسوب می گردند. در این تحقیق، با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیای ( GIS) به عنوان ابزارهایی کارآمد سعی شده است تا در طراحی شبکه های ریزبافت جاده های جنگلی ( مسیرهای بهینه چوبکشی) ، که از مهمترین مرحله احداث و توسعه شبکه جاده ای در جنگل و به عنوان تکمیل کننده آن می باشند، مدل مناسبی ارائه داده و با تعیین دقیق مکانهای مناسب جاده سازی، از نظر رعایت ملاحظات فنی، نوع ماشین آلات مورد استفاده و شرایط موجود در منطقه، نتایج قابل قبولی بدست آید. نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی با رقومی کردن نقشه های مورد نیاز، تجزیه و تحلیل و دسته بندی کردن آنها به طبقات نیاز و همپوشانی و ترکیب آنها جهت طراحی شبکه های ریزبافت جاده های جنگلی کاربرد قابل قبولی است که نتیجه گیری می شود، کاربرد این سامانه در چنین سطحی با تجزیه و تحلیل رایانه ای می تواند در احداث و توسعه جاده های جنگلی مورد استفاده قرار بگیرد.