سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سامان آبدانان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
تیمور توکلی هشجین – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
حجت اله رخ گیره – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
مجتبی نادری بلداجی – دانشجویکارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

سیستم فرمان ماشین های کشاورزی به دلیل وجود تایرهای بزرگ و اتصالات سنگین و درضمن محدود بودن نیروی انسان نیاز به تقویت و حمایت دارد در پیکربندی خودروهای قدیمی که تنها از ن یروی انسان برای هدایت آن استفاده می شود هدایت سریع و حصول فرمان پذیری ایده آل قابل دسترسی نبوده است به همین دلیل طراحان با طراحی فرمان نیمه هیدرولیک و تمام هیدرولیک هیدرواستاتیک و دربکارگیری نیروی سیال نیروی لازم برای هدایت خودرو را دراختیار راننده قرار میدهند دراین مقاله ابتدا مدارهای مختلف سیستم فرمان از قبیل مرکز باز، مرکز بازتقویت شده و مرکز بسته مورد بحث واقع شده محاسن و معایب هرطرح و مدار بررسی قرارمیگیرد. درضمن به خصوصیات مهم سیستم فرمان شامل جریان جابجایی و فشار پرداخته و ارتباط آن ها با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد ودرآخر به توضیح پیرامون قطر داخلی سیلندر اندازه قطر محور طول کورس و حجم سیلندر پرداخهت و نتایج کاهش و افزایش آن برروی قدرت تولید شده توسط سیلندر بیان می شود. سپس به محاسبه هندسه ی صحیح ضریب اصطکاک گشتاور مورد نیاز شاه پین فاکتور اطمینان گشتاور شاه پین نیروی مورد نیاز برای سیلندر هیدرولیکی فشار سیستم سطح موثر سیلندر قطر داخلی سیلندر طول کورس مورد نیاز سیلندر حجم جابجایی سیلندر تقریب تعداد چرخش ها جابجایی موردنیاز واحد فرمان انتخاب واحد فرمان و ماکزیمم دبی مورد نیاز پرداخته می شود.