سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مرتضی رضائی – دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا عطاری – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
دراین مقاله یک محفظه تشدید SIW جدید برای عملکرد دومودی ارایه شده است به کمک این ساختار تنها با استفاده از یک محفظه تشدید فیزیکی یک فیلتر با دو قطب و دوصفر انتقال طراحی شده است این فیلتر از مودهای شبه TE102 و شبه TE201 استفاده نموده و به کمک دو خط مایکرواستریپی 50 تغذیه می گردد فیلتر پیشنهادی به کمک نرم افزار HFSS شبیه سازی شده و عملکرد دو مودی و ماتریس تزویج آن مورد بررسی قرارگرفته است این فیلتر دارای پهنای باند نسبی 2.95%درفرکانس مرکزی 9.98GHZ و صفرهای انتقال 10.78GHz 9.44GHz می باشد.