سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
علی فخرالدینی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
عادل غفاری – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

روش طراحی لرزه ای رایج سازه ها طراحی بر اساس نیرو است، نادرستی فرضیات طراحی بر اساس نیرو مثل سختی اولیه و ضریب کاهش نیرو باعث می شود که برش پایه و نیروهای طراحی نادرستی – وقتی که سازه رفتار غیر خطی دارد – بدست آید. در سالهای اخیر روش های نوینی تحت عنوان طراحی بر اساس تغییر مکان برای رسیدن به سطح خسارت قابل قبولی از زلزه طرح مورد استفاده قرار می گیرند،این روش ها به عنوان ابزاری جدید برای رسیدن به طراحی بر اساس عملکردمحسوب میشوند، هدف از این تحقیق طراحی قابهای بتن مسلح بر اساس روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم می باشد. این مطاعه یک روش طراحی لرزه ای مطلوب را پیشنهاد می کند که محدودیت های ذاتی را که در روش طراحی بر اساس نیرو مشاهده شده است را حذف می کند. روش طراحی،ساده و کاربردی بوده و منتهی به پاسخ های لرزه ای قابل پیش بینی و قابل اعتماد می شود. همچنین روش طراحی بر اساس تغییر مکان مستقیم باعث می شود مهندس طراحی رفتار واقعی سازه را با دقت بیشتری پیش بینی کند.