سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ظهور – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدّین طوس
علی همرنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد – رشته ساخت وتولید – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد

چکیده:

در این مقاله تاثیر چهار طرح مختلف قالب پیش فرم با در نظر گرفتن تغییر ابعادی در اجزائ قالب برای فرایند فورجینگ دقیق جهت تولید چرخدنده ساده در دمای محیط کار مورد مطالعه قرار گرفت . تولید این نوع چرخدنده در دو مرحله تغییر شکل صورت می گیر د . مرحله اول، مرحله تغییر شکل مقدماتی و مرحله دوم، مرحله تغییر شکل نهایی نامیده می شود. در این تحقیق، برای طراحی و آنالیز چرخدنده، از نرم افزار های «DEFORM» » و «CAD» استفاده شد . جهت مقایسه نتایج تئوری به دست آمده با نت ایج تجربی سایر پژوهشگران، چهار نمودار نیرو – تغییر مکان سنبه برای هر مرحله رسم گردید . همچنین مقدار کرنش مؤثر با نتایج تئوری مقای سه گردید . بررسی نتایج تئوری و تجربی تطابق خوبی را نشان می دهد..