سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن پورسیدآقایی –
میرنصر عدالت حقی –

چکیده:

ایمنی یکی از مهمترین اولویت های توسعه پایدار هر بنگاه اقتصادی و یکی ازمهمترین مطالباتی در سطوح اجتماعی است که از سوی مشتریان و قانون بر پیکره بنگاه ها وارد می گردد. در این راستا ایجاد نظامی فراگیر برای مدیریت ایمنی در سطح سیستم محور اصلی تلاش هایی است که در راه اهن ج.ا.ا. و شرکت رجا پیگیری می گردد. این مقاله به ارایه مدلی می پردازد که در عین جامعیت بر تمامی سیستم توانایی ساده نمودن و ارایه ایمنی در قالب یکی از وجوه مجزای سیستم را نیز دارا باشد. هرچند این مدل به فراخور حال راه آهن ج.ا.ا. پس از طراحی مورد بازنگری قرار گرفته است ولیکن این امر بر تامین و جهان شمول بودن آن تاثیر نداشته و می توان به فراخور سایر صنایع الزامات موجود در آن را بومی سازی نمود.