سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب ترکمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
علی اصغر جعفری – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
حسین محمدنوازی – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی باقری – استادیار – دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

در این مقاله با بی بعد سازی معادلات حاکم بر ارتعاشات پوسته های استوانه ای دارای تقویت کننده های متعامد و بکارگیری تئوری تشابه، رابطه بین خصوصیات ارتعاشی پوسته تقویت شده و مدل مقیاس شده آن، یا همان قوانین مقیاس سازی ، استخراج گردیده است. در ادامه بر مبنای تئوری تشابه و با توجه به مشکلات ساخت مدل مقیاس شده پوستهتقویت شده طراحی مقاطع معادل برای تقویت ها و نیز راهکارهایی برای معادل سازی در ساخت مدل مد نظر قرا رگرفته است. ارزیابی نتایج بوسیله نرم افزارهای اجزا محدود حاکی از مطابقت مناسب فرکانس های طبیعی بدست آمده از تحلیل نمونه اصلی با فرکانس های طبیعی حاصل از تحلیل مدل مقیاس شده و مدل مقیاس شده معادل می باشد.