سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمودرضا آذغانی – دانشجوی دکتری مکانیک-دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – دانشیار دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
علی مقداری – استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی شریف
فراس حکاک – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

درک بهتر نقش بیومکانیک ی اجزاء مختلف سیستم اسکلت ی-عضلانی- عصبی تنه م یتواند به اتخاذ راهکارها ی مناسب به منظور پیشگیر ی از بروز کمردرد و نیز ارائة تمرین های مناسب برا ی بهبود آن منجر شود . مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه های سنجش برای اندازه گیر ی گشتاور حاصل از فعالیت عضلات تنه به ازاء سطوح م ختلف شدت فعالیت عضله، مهمترین منابع برای درک بهتر نقش اجزاء این بخش از بدن می باشند . اما دستگاه های سنجش گشتاورها ی کمر ارایه شده از مشکلات ی رنج می برند که اعتبار نتایج آنها را مورد تردید قرار م ی دهد . در این طالعه طراحی یک نمونه جدید از دستگاه توانسنجی عضلا ت کمر، بر مبنای کمترین انعطاف تحت بارهای وارده براساس قیود حاصل از جامعه مورد مطالعه و ملاحضات خاص ارائه می گردد که با استفاده از گشتاورسنج های ت ک محوره و چیدمان خاصی از قرارگیری بندهای دستگاه، توانسنجی سه بعدی عضلات کمر صورت م ی گیرد. از ویژگی های طرح حاض ر: عبور هر سه محور مفاصل دستگاه از یک نقطه، ارتفاع کم و پایداری بالای دستگاه، امکان موقعی ت دهی تنه در دامنه ای وسیع از ترکیب زوایا در هر سه محور آناتومیک، امکان قرارگیری اندامهای تحتانی در حالت های نشسته و ایستاده اشاره نمود.