سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی ارجمند – دانشیار و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روح الله جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:
با توجه به درصد ترکیب خوراک واحد بنزین پیرولیز مشکل اساسی، در جداسازی استایرن از بنزین پیرولیز است. لذا جداسازی در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول استایرن و ارتوزایلن از مخلوط خوراک واحد بنزین پیرولیز جدا شده و سپس در دو مرحله این دو ترکیب از هم جدا می شوند. در مرحله اول این جداسازی سه گزینه فرآیندی مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله دوم با توجه به شرایط ترمودینامیکی برای جداسازی نهایی استایرن از ارتوزایلن چهار گزینه فرآیندی می توان یافت. نکته ای که در این قسمت وجود دارد این است که نوع حلال و میزان نسبت حلال به خوراک بر نحوه جداسازی استایرن از ارتوزایلن و بر اندازه دستگاه ها در تقطیر استخراجی تاثیر زیادی داشته و انتخاب نوع حلال مناسب از اهمیت فراوانی برخوردار است. از بین گزینه های موجود، حلال سولفولان به عنوان بهترین گزینه انتخاب شده است. از سوی دیگر، با استفاده از روش GRG مقدار نسبت بهینه 5/1 بدست آمده است