سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
جمیله حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدبرق قدرت
محمدعلی شمسی نژاد – عضوهیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:
در سالهای اخیر انرژی خورشیدی به دلیل مزایایی نظیرفراوانی ،عدم ایجاد آلودگی و قابلیت اطمینان بالا مورد توجه متخصصین قرارگرفته است.انرژی خورشیدی با استفاده از سلول های خورشیدی مستقیما به انرژی الکتریکی dcتبدیل می شود.از آنجایی که یک سلول خورشیدی به تنهایی توان محدودی تولیدمی کند لذا لازم است تا چندین سلول ترکیب شده و یک ماژول را فراهم کنند.سلولهای فتوولتاییک تولیدکننده توان dcهستند بنابراین برای اتصال آنها به شبکه از مبدلهای قدرت استفاده می شود.برای عملکرد مناسب این سیستم ها لازم است اینورترهایی طراحی شوند که توانایی تطبیق نرخ توان با نرخ توان ماکزیمم سلولهای خورشیدی را داشته باشند.و همچنین ماکزیمم ولتاژ و جریان ازسلولهای خورشیدی را بدون توجه به میزان تابش انجام شده فراهم کنند. .تحقیق و توسعه در زمینه های ردیابی ماکزیمم توان، سلولهای فتوولتاییک، حفاظت جزیره ای شدن ،قابلیت اطمینان سیستم و رابطهای الکترونیک قدرت رو به گسترش می باشد. در این مقاله چگونگی بهبود عملکرد سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه ،الگوریتم به کار گرفته شده برای پیاده سازی کنترل کننده ردیاب نقطه توان ماکزیمم ،رابطهای الکترونیک قدرت ،کنترل کننده ولتاژ و جریان و همچنین عملکرد سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه و تاثیر تغییر در مقدار دما و تابش بر خروجی های سیستم فتوولتاییک مورد بررسی قرار گرفته است.