سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدحمید اسماعیلی فرج – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید محمد قریشی – استاد تمام، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
شهره اسماعیلی نیسیانی – کارشناس، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
صبا رنجبر – کارشناس، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:
بنا به اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در این مقاله به بررسی فرآیند نیروگاه بیوگاز سوز قابل اجرادر تصفه خانههای فاضلاب شهری پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا خصوصیات بیوگاز تولیدی در اینتصفیه خانهها مورد بررسی قرار گرفته و با تشریح کامل اجزاء موجود در نیروگاه به طراحی واحد مربوطه جهتتولید یک مگاوات برق پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از نتایج طراحی قیمت تجهیزات تعیین و بهکمک روش درصدی از تجهیزات خریداری شده، کل سرمایه گذاری لازم برای احداث نیروگاه مذکور محاسبهشده است. این مقدار در تصفیه خانههای جدید حدود 580 هزار دلار برآورد شده است و با توجه به نرخبازگشت سرمایه 95 درصدی میتوان گفت که در حدود یکسال تمام سرمایه گذاری انجام شده از محل فروشبرق و محصولات جانبی برگشت داده خواهد شد.