سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید مهدی موسوی – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان
عبدالصمد طاهری – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
سعید ناظم – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر

چکیده:

یک مشدد لیزری سه شاخه ای منشوری با محیط فعال Nd:YAG طراحی و برپا کرده ایم. این مشدد پایداری مکانیکی بالایی نسبت به انحراف زاویه ای داشته و کارایی بالا، ابعاد فیزیکی کوچک و نمایه عرضی گاوسی دارد. اثرات گرمایی این لیزر را هم به طور تجربی و هم به صورت نظری بررسی کرده ایم و تغییرات فاصله کانونی بر حسب انرژی ورودی را به دست آوردیم. علاوه بر آن زاویه واگرایی، ضریب انتشار پرتو و اندازه شعاع لکه لیزر را هم به صورت نظری و هم به صورت تجربی اندازه گیری و بررسی کرده ایم.