سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
کریم حمید – کارشناس ارشد مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
سجاد ربانی فرد – مهندس مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:
با کاهش فشار در مخزن و بدنبال آن کاهش دبی نفت، سیستم های فرازآوری مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین گزینه های افزایش تولید، مورد استفاده قرار می گیرند. در این پژوهش، بمنظور افزایش دبی نفت یکی از چاه های مناطق نفتخیز جنوب، با استفاده از نرم افزار Prosper و روش آنالیز نقطه ای، سیستم فرازآوری با گاز طراحی و بهینه سازی شده است. میزان تولید طبیعی چاه مورد مطالعه (bbl/day)4100 می باشد. با توجه به سیلاب زنی آب در این مخزن و افزایش چشمگیر میزان برش آب از 15% به 40%، دبی نفت به (bbl/day)2100، کاهش یافته است. بنابراین با در دسترس بودن گاز از مخازن گازی مجاور، روش فرازآوری با گاز گزینه ی مناسبی می باشد که با طراحی و بهینه سازی این سیستم، میزان دبی نفت تولیدی در حدود 50% افزایش می یابد.