سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
حسین زواری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید چمران اهواز
کوروش حیدری شیرازی – دانشیار، دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا باهوش کازرونی – استادیار،دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:
در این مقاله با هدف دستیابی به سطوح بهینه ی مصرف سوخت، آلایندگی و عملکرد خودرو، یک کنترلگر فازی که بتواند بهترین نسبت دنده را در جعبه دنده ی خودکار خودرو اعمال کند، طراحی شده است. یک رانندهی خودکار فازی به جهت تعقیب سیکل رانندگی در مدل رو به جلوی خودرو ارائه شده است. مهمترین توابع عضویت کنترل گر به کمک الگوریتم زنبور عسل در سیکل استاندارد رانندگی ECE بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد بهینه سازی کنترلگر موجب شده است که نقاط عملکرد موتور به نواحی مناسبتری منتقل شوند، که این موضوع از روی درصد بهبود مصرف سوخت و میزان آلایندههای تولیدی خودرو مشخص است.