سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
توحید ببری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس – ایران
امین صفری – استادیار گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز – ایران
میثم فرخی فر – استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد واحد هریس – ایران
ابراهیم رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

چکیده:
شبکه قدرت ایده آل، شبکه ای است که در آن انرژی الکتریکی بصورت ولتاژ و جریان سینوسی در فرکانس ثابت و در سطوح ولتاژ مشخص از سوی نیروگاه ها به مراکز مصرف منتقل می شود. وجود عناصر و تجهیزات با مشخصه غیر خطی و بخصوص ادوات الکترونیک قدرت در بخش های مختلف تولید، انتقال و مصرف انرژی الکتریکی، موجب پیدایش اعوجاجات هارمونیکی در شکل موج سینوسی جریان و ولتاژ در شبکه قدرت می شود. از آنجا که در سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه از اینورترها جهت تبدیل ولتاژ DC بهAC استفاده می شود، و این وسیله موجب بروز هارمونیک ها در ولتاژ خروجی می شود. لذا با بدست آوردن مشخصات اینورترPV ) سیستم فتوولتاییک (و مولفه های موجود از نظر الکتریکی، مغناطیسی، مشخصه حرارتی، ساختار و عملکرد سیستم فتوولتائیک بررسی می شود. هدف از این تحقیق، تحلیل هارمونیکی سیستم فتولتائیک، بررسی اثرات منفی و ضررهای ناشی از وجود هارمونیک، روش های کاهش هارمونیک، ارائه روش های موثر، به منظور حذف و کاهش هارمونیک های سیستم فتوولتائیک و مینیمم سازی میزان THD ( اعوجاج هارمونیکی کل)، بررسی و طراحی فیلتر به منظور مینیمم سازی میزان THD در سیستم فتوولتائیک، و طراحی، شبیه سازی اجزای مختلف سیستم فتوولتائیک با نرم افزار متلب، به منظور بهبود پارامترهای خروجی اینورتر ها می باشد.