سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مسعود فرهادی افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک – تبدیل انرژی- دانشگاه آزاد سیرجان
نسرین امینی زاده – استاد یار بخش مکانیک – دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده:
استفاده از انرژی خورشیدی در جهان امروز جهت خشک کردن غلات و سایر محصولات کشاورزی رو به افزایش است ازدلایل این امر میتوان به تجدیدپذیر بودن، پایان ناپذیری ، نداشتن آلودگی زیست محیطی و رایگان بودن این منبع کلاناشاره کرد . طرح حاضر یک ایده در به کار گیری انرژی خورشیدی بعنوان سوخت اصلی خشک کن میباشد. این خشک کن خورشیدی از نوع فعال مختلط تونلی بوده و مجهز به فن کنترل شده دور-در خروجی- جهت جابجایی اجباری هوا میباشد و میزان انرژی کسب شده از نور خورشید به ازای واحد سطح بر حسب واحد زمان ، جهت خشک کردن مادهغذایی در طول ساعات آفتابی به کار گرفته شده.دستگاه مذکور از جمع کننده خورش یدی ، محفظه خشک کن، پوشش شیشه ای ، فن(دور متغیر) و پنل خورشیدی(جهت تولید برق فن) تشکیل شده است. جمع کننده خورشیدی از نوع تخت ب ا صفح ه جاذب آلومینیومی ب ا پوشش شیشه ای می باشد.برای جابجایی هوا در داخل خشک کن از یک فن کوچک استفاده شده که انرژی خود رااز پنل خورشیدی می گرفت. در محاسبات خشک کن از مقادیر انرژی تابشی و ارقام هواشناسی سیرجان استفاده شد، سپس محصول سیب درختی به دو روش سنتی و استفاده از خشک کن مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشات خشک کردن طی ماه های مرداد و شهریور انجام شده که در پایان مشخص گردید خشک کن خورشیدی زمان خشک کردن را به میزان زیادی کاهش می دهد.