سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان صالحی نیا – کارشناس مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
داود بهمن پور – مربی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی مکانیک
حسن اردستانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، شرکت صنایع آب و عمران ایران

چکیده:

شیر یکی از اجزای مهم در بخش صنعت می باشد . یکی از انواع بسیار مهم و پرکاربرد شیرها , شیر یک طرفه می باشد . این شیر در شرایطی استفاده می شود که قصد طراح جلوگیری از جریان سیال در یک یا چند جهت باشد . از جمله شیرهای یک طرفه می توان به شیر یک طرفه بالارو , نوسانی , تاب خورنده , دیافراگمی اشاره نمود . شیر یک طرفه نوسانی در انواع تک دریچه ای
و چند دریچه ای ساخته می شود که نوع تک دریچه ای آن ساختاری ساده دارد .
در مقاله حاضر، رهیافتهای آزمایشگاهی ضروری برای جایگزین نمودن شیر یک طرفه تک دریچه ای به جای نوع دو دریچه ای آن در خروجی دمنده هوا بررسی شدهاند . در این مسیر تغییرات اساسی بر روی شکل شیر دو دریچه ای و اجزای آن داده شده است و طراحی با هدف کمترین افت فشار و عدم وجود نشتی صورت گرفته است . O-ring نیز به عنوان یکی از مهمترین اجزاء شیر
یکطرفه تکدریچهای بررسی شده است . تستهای صورت گرفته اثبات نمود که اندازه سوراخ موجود در صفحه در قیاس با زاویه بازشدگی دریچه تاثیر بیشتری بر افت فشار می گذارد . همچنین آزمایشهای هدفمند نشان دادند که افت فشار در دبی بالا در نوع تکدریچهای نسبت به نوع دو دریچهای با همان اندازه، حدودا نصف میشود