سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس مهدی نیا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

برداشت درصورتیکه به کمک نیروی کارگری انسان صورت گیرد یکی از مراحل هزینه بر درت ولید بسیاری ازمحصولات کشاورزی است دربسیاری از میوه ها نظیر بادام گردو پسته و زیتون سیستمهای مکانیکی برداشت می توانند تا حد زیادی هزینه های تولید را کاهش دهند از آنجا که این محصولات خشکباری بوده و یا جهت فراوری استفاده میشوند صدمات مکانیکی احتمالی به آنها درحین برداشت ایجاد مشکل زیادی نخواهد کرد عمده ترین ماشین برداشت برای اینگونه محصولات تکاننده ها شیکرها هستند بسامد و دامنه ارتعاش و نیز نوع حرکت همراه با عامل زمان عوامل مهم در طراحی یک تکاننده هستند این عوامل در شرایط مختلف و برای محصولات متفاوت متغیر بوده و قبل از انجام عملیات طراحی یک تکاننده خاص بایستی در مورد آن محصول مشخص گردند دراین طرح ماشینی با قابلیت تغییر دراین فاکتورها طراحی و ساخته شد پس از بررسی مکانیزمهای مختلف در طرح نهایی ارتعاش به کمک یک مکانیزم بادامکی دایره خارج از مرکز صورت میگیرد کورس دامنه ارتعاش با تغییر مرکز دوراندایره خارج از مرکز تغییر می یابد این قسمت تنها قادر به ایجاد لرزشهای طولی است دکل دارای حرکت لولایی حول نقطه این زدیک بادام می باشد با محدود کردن حرکت یک نقطه از دکل دریک سطح شیب دار با شیب متغیر ارتعاشهای عرضی حاصل می شود