سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی چرخچی محمدیه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
رسول اژنیان – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدحسن فیض – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این کار شکل هندسی داینودها و نحوه استقرار آنها در یک چند باربر کننده الکترون با استفاده از نقش کانونی کنندگی میدان های الکترواستاتیکی برای الکترون ها مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که جنس داینود در افزایش تعداد الکترونهای برگشتی مؤثر است. داینودهای فرم داده شده آلومینیومی را با لایه نازک از موادی با تابع کار نسبتاً پائین MgO در خلاء حدود (6-)Torr10 پوشش دادیم. لایه نشانی به چند روش انجام پذیرفت. ابتدا برای محاسبه ضریب جذب بون اعمال پتانسیله به داینودها، نسبت جریان بازتابیده از داینود اول را به جریان تابیده شده به آن را به دست آورده و از یک کم کرده و حاصل را نسبت به ولتاژ استخراج کننده رسم کردیم که ضریبت جذب 0/134 به دست آمد. سپس برای محاسبه ضریب تکثیر با اعمال پتانسیل به داینودها نمودار نسبت جریان الکترون های رسیده به داینود دوم را به جریان الکترون های فرودی به داینود اول را بر حسب اختلاف پتانسیل بین استخراج کننده و داینود اول رسم کردیم، که ضریب تکثیر 3/7 از داینودهای MgO حاصل شد.