سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهناز یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق دانشگاه
علی بنایی – دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده برق دانشگاه
مهدی قنادی – کارشناس ارشد مخابرات شرکت رستافن ارتباط

چکیده:

فیلترهای موجبری صفحه E فیلترهایی مناسب برای دقت های مورد نیاز ساخت ادوات موجبری در باند Ka هستند. با ایجاد تزویج بین رزناتورهای غیر متوالی در این فیلترها می توان در دو سمت باند عبور صفرهای انتقال تولید کرده و قابلیت انتخاب فیلتر را به ازای یک درجه معین افزایش داد. در این مقاله روشی برای طراحی فیلترهایی با تزویج رزناتورهای غیر متوالی با عناصر فشرده و پیاده سازی این روش در فیلترهای موجبری صفحه E بررسی شده است. یک نمونه از این فیلتر ساخته شده است. نتایج اندازه گیری و شیبه سازی تطبیق خوبی با هم دارند.