سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود رضا کریمی اصطهباناتی – دانشجوی مقطع کارشتاسی
غلامرضا کریمی – استادیار بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
نرجس اله ربی – دانشجوی مقطع کارشتاسی
محمد صادق توللی – دانشجوی مقطع کارشتاسی

چکیده:

در این مقاله نحوه ساخت و بررسی یک ماشین آزمایشگاهی که نیروی محرکه آن توسط یک واکنش شیمیایی تامین می شود شرح داده شده است. تمامی قطعات ساخته شده به نحوی طراحی شده است که با توجه به محدودیت های موجود در تولید ا نرژی الکتروشیمیایی ، میزان اتلاف انرژی در نوع خود به حداقل برسد – تمام مراحل س اخت توسط اعضای گروه انجام شده است – . برای مثال جنس بدنه بر خلاف ماشین های هم تراز آن که از آلومینیوم و پلکسی گلس ساخته می شوند، از پلیمر سبک پلی کربنات انتخاب شده است . همچنین اثر بار حمل شده توسط ماشین بر سرعت آن طی آزمایشات صورت گرفته مورد بررسی قرار گرفته است . تغییرات سرعت بر حسب بار حمل شده توسط ماشین با کمک داده های تجربی بدست آمده و با خطی فرض کردن آن ،ضریب زاویه ای این تغییرات معیین شد. مطابق این نتایج، نشان داده شد که مقدار بار بر روی سرعت ماشین تاثیر زیادی ندارد .