سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش رضایی نژاد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسنعلی سمنانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله مبانی تئوری، طراحی و ساخت یک نمونه مقاومتالکترولیتی، تعیین مشخصات و آزمایش آن بصورت عملی شرح داده شده است. این نوع مقاومت ها برای کاربرد در سیستم های ولتاژ بالا و مولدهای پالس قدرت بعنوان بار مجازی، محدود کننده جریان و همچنین برای اندازه گیری ولتاژ و جریان ضربه سریع، بسیار حائز اهمیتهستند. این اهمیت به خاطر چندخصوصیت ممتاز آنها از جمله : سادگی، هزینه پایین، تخمل توان بالا و همچنین داشتن اندوکتانس معادل بسیار کوچک است. در این تحقیق یک مقاومت 50 از نوع مذکور طراحی و ساخته شده و مشخصات آن از جمله مقدار دقیق مقاومت و اندوکتانس معادل آن برای کاربرد بعنوان بار یک مولد ولتاژ ضربه تعیین شده است. در نهایت پالس های ولتاژ و جریان خروجی یک مولد ضربه که در آن از این مقاومت بعنوان بار مجازی استفادهشده است، نیز اندازه گیری شده اند.، نتایج نشان می ده که این مقاومت دارای اندوکتانس معادل کمتر از 120Nh است.