سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه میرزایی – کارشناس ارشد – دانشگاه یزد
علی اکبر دهقان – دانشیار – دانشگاه یزد
مهرزاد طباطبائیان – استادیار – دانشگاه صنعتی اصفهان
بهزاد آسائی – استادیار – دانشگاه تهران

چکیده:

موتور سیکلتها یکی از منابع مهم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله تهران می باشد. استفادهاز فناوریهای نوین نظیر پیلهای سوختی پلیمری به جای موتورهای اختراق داخلی، یکی از راه حل های مناسب برای رفع این معضل می باشد. در این مقاله یک سیستم پیل سوختی پلیمری برای جایگزین شدن با موتور احتراق داخلی برای یک موتور سیکلت ارائه شده است. این سیستم از یک استک پیل سوختی، کمپرسور، رطوبت زن و پمپ، دمنده و مخزن هیدروژن تشکیل شدهاست. به منظور دست یافتن به شرایط کاری بهینه سیستم و نیز طراحی بهینه استک پیل سوختی، یک مدل نیمه تجربی از استک پیل سوختی ساخته شده و به همراه سایر اجزای سیستم که یک سیکلترمودینامیکی را تشکیل می دهند شبیه سازی شده است. در این سیستم فرض شده که توان مصرفی هر یک از اجزای آن توسط استک تامین گردد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک سعی شده تا با تغییر پارامترهای نظیر فشار، دما و استوکیومتری هوا، عملکرد سیستم بهینه گردد به نحوی که راندمان آن افزایش و افت پتانسیل های استک کاهش یابد. در نهایت عملکرد سیستم طراحی شده برای یک موتور سیکلت، با استفاده از نرم افزار سیمولینک شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی از سیکل حرارتی FTPm75 استفاده گردیده و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل شده است.