سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اکبر نیک نفس – استادیار دانشگاه شهید باهنر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، گروه مهندس
محمدابراهیم شیری – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ری
آرش نیک نفس – کارشناس مهن

چکیده:

طراحی سفرنامه های توریستی دارای اهمیت زیادی از جنبه تامین علایق و نیازهای مشتریانو توجه به توانایی های مالی و زمانی آنها می باشد. از سوی دیگر این مسئله برای شرکتهای مجری تورهای مسافرتی نیز دارای اهمیت فراوان است. زیرا در عرصهرقابت می توانند با ارائه خدمات مطلوب تر، به جذب مشتریان بیشتری بپردازند و در عین حال به بهینه سازی لازم، در هزینه و زمان و کیفیت اجرای تورها نیز دست یابند.
در این مقاله سعی می شود ساحتار یک عامل برای توصیه به مشتری و کمک به تصمیم گیری او ارائه شود. این عامل از روش استدلال نمونه محور، برای جستجوی نمونه های مشابه درپایگاه نمونه ها استفاده می کند و توابع مشابهت مناسب ارائه می شوند. نمونه ای از پیاده سازی نرم افزاری الگوریتم پیشنهاد شده ارائه می گردد. این روش می تواند به عنوان پایه ای برای طراحی و پیاده سازی سیستم های هوشمند در توریسم الکترونیکی کشور مورد استفاده قرار گیرد.