سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بختیار استادی – دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، ته
محمد اقدسی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، ته

چکیده:

مساله چیدمان تجیزات ) FLP ) سیستم ساخت و تولید انعطاف پذیر ) FMS )تثبیت موقعیت سلول ها در یک فضای معلوم را بمنظور حداقل نمودن هزینه جریان مواد بین سلول ها را شامل می شود . طراحی FLP شامل مشخص کردن مختصات فضایی برای هر سلول، جهت گیری هر سلول در هر یک از وضعیت های افقی و عمودی، و وضعیت هر کدام از نقاط برداشت و گذاشت در سلول ها می شود . مساله طراحی چیدمان هم از نقطه نظر تاکتیکی و هم از نقطه نظر راهبردی اهمیت داشته و در تعیین کارایی و انعطاف پذیری سیستم نقش مهمی را ایفا می کند . از آنجا که بایستی محدودیت های اضافی برای شکل و موقعیت سلول و نیز مکان نقاط برداشت و گذاشت آنها تعیین شوند مساله چیدمان FMS از مسائل سنتی چیدمان متفاوت می باشد . در سال ۳۹۹۱ یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح توسط داس برای FLP ارائه شد . با توجه به ماهیت NP-hard بودن فضای جواب، یک الگوریتم ابتکاری با استفاده از شبکه کوهنن برای حل مسئله چیدمان سیستم های ساخت و تولید انعطاف پذیر توسعه و پیشنهاد شده است