سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار-دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رنجبر – کارشناس ارشد- دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مسایل مربوط به کنترل همزمان دو کلاچ اصطکاکی خشک در طی یک تعویض دنده در یک جعبه دنده دارای کلاچ دوتایی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا مدل دینامیکی جهت بررسی رفتار دینامیکی جعبه دنده در نرم افزارDYMOLAایجاد شده است. این مدل دارای ۹ درجهآزادی است و شامل موتور، کلاچ ها، جعبه دنده و اجزای داخلی آن، پلوس، چرخ ها و دینامیک طولی خودرو است. سپس یک کنترلر فازی به منظور کنترل کردن نیروهای عملگر درگیر کننده صفحات کلاچ دوتایی با کمک جعبه ابزار فازی نرم افزارMATLABطراحی گردیده است. این کنترلر با
استفاده از مقادیر سرعت و شتاب زاوی های دو محور داخلی جعبه دنده و موتور، گشتاور خروجی از جعبه دنده و وضعیت لحظه ای عملگرها و دریچه گاز به عنوان ورودی، نیروی عملگرهای دو کلاچ و همچنین زاویه دریچه گاز را در طی فرآیند تعویض دنده کنترل می کند. درانتها شبیه سازی در محیط SIMULINK در یک ارتباط همزمان با و DYMOLA . انجام گرفته استنتایج به دست آمده نشانگر کاهش نوسانات سیستم انتقال قدرت و حفظ پیوستگی در گشتاور خروجی جعبه دنده است. همچنین فرآیندهای رهاسازی و درگیری در دوکلاچ بسیار نرم بوده و هیچ گونه ضربه و تغییرات ناگهانی گشتاور در سیستم وجود ندارد و سایش حداقل گردیده است.