سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رمضان ابراهیمی قریه عباس – دانشجوی مقطع دکترای تخصصی کنترل فازی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن حسن زاده – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:
ابتدا عملکرد سیستم ترمز ضد قفل به عنوان یک سیستم ایمنی در خودروها مورد بررسی قرار می گیرد و اهداف آن شامل کاهش فاصله توقف خودرو، افزایش هدایت پذیری و حفظ پایداری خودرو معرفی می شود. سپس به بررسی و تحلیل مدل چرخ ABS دار پرداخته شده است. روابط مدل بدست آمده حاکی از آن است سیستم، غیر خطی، متغیر با زمان و دارای عدم قطعیت است. سیستم ترمز ضد قفل خودرو با کنترل فشار داخل سیلندر ترمز که همانا مانند گرفتن و رها کردن پدال ترمز به صورت دقیق است از قفل شدن چرخ ها جلوگیری می کند. قفل شدن چرخها سبب انحراف خودرو و سبب واژگونی آن می شود. از آنجا که این سیستم سالهاست مورد مطالعه قرار گرفته است، در این کار سعی شده است تا روشی نو و بهینه برای کنترل ABS طراحی شود. برای نیل به این منظور از اتوماتای یادگیری برای تعیین پارامترهای کنترلی استفاده شده است. در روش اتوماتای یادگیری برای حل مسائل بهینه سازی و طراحی نیازی به دانستن دینامیکهای سیستم تحت طراحی (پلنت) نمی باشد. از آنجا که بدست آوردن دینامیکهای سیستم های غیر خطی بسیار مشکل و در برخی موارد غیر عملی است بنابراین این ویژگی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.