سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – دانشگاه کاشان – گروه مهندسی برق
رضا همتی – دانشگاه کاشان – گروه مهندسی برق

چکیده:

در سیستم های قدرت چند ناحیه ای، کنترل فرکانس و توان تبادلی بین نواحی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بگونه ای که در بازار برق با توجه به قراردادهای تجاری بیننواحی، کنترل توان تبادلی امری ضروری می باشد. در سیستم های قدرت ساختار شبکه و نقطه کار ان دائما درحال تغییر است. مدلهای ارائه شده برای سیستمهای واقعیبه دلایل مختلف از دقت کافی برخوردار نمی باشد. بنابراین وجود عدم قطعیت و نامعینی در مدل سیستمها امری بدیهی به نظر میرسد. در یک سیستم نامعین، کنترل کننده های سنتی و کلاسیک نمی توانند در تمام شرایط کاری و اعمال اغتشاشات مختلف پاسخ مناسبی را تضمین نمایند. در این مقاله به طراحی کنترل کننده مقاوم بر اساس روش QFT برای کنترل فرکانس و توان تبادلی در سیستمهای چند ناحیه ای پرداخته می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این مطلب است که کنترل کننده طراحی شده توسط روش مذکور با توجه به محدوده تغییرات پارامترهای سیستم و اعمال اغتشاشات مختلف، دارای رفتار بهتری نسبت به کنترل کننده بهینه می باشد.