سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی یارقلی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی
عبدالرضا نبوی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی مهندسی

چکیده:

یک فرستنده UWB با مدولاسیون Hopping , BPPM زمانی در کانال IEEE مدل شده و از گیرنده Rake برای آشکارسازی سیگنالها استفاده می کنیم. با افزایش مسیر سیگنال ها و وجود تداخل باند باریک، عملکرد سیستم افت کرده و لزوم استفاده ازگیرنده های وفقی را افزایش می دهد. گیرنده ارائه شده دارای پیچیدگی محاسباتی کمتری هست و عملکرد بهتری دارد. کاهش پیچیدگی محاسباتی با ایجاد بردار متعامد در خروجی همبسته ساز انجام می شود و از آن برای به دست آوردن وزنهای جدید به منظور ترکیب بهینه سیگنالها استفاده می شود. همچنین اثرات شکل پالس ارسالی در عملکرد گیرنده بررسی شده و مدارهای مولد پالس با توان مصرفی پایین تر و دارای قابلیت مجتمع سازی مورد بحث قرار می گیرند.