سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
هانی مخبر ملکی – کارشناس ارشد دانشگاه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی نیلی احمد آبادی – استادیار دانشگاه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
در این مقاله، طراحی یک بعدی و شبیه سازی عددی سه بعدی کمپرسور گریز از مرکز متعلق به یک موتور توربوشافت شرح داده شده است. در این پژوهش، کمپرسور گریز از مرکز با اجزای پروانه، دیفیوزر شعاعی پره دار، مجرای خم 90 درجه و دیفیوزر محوری، طراحی می گردد. در طراحی یک بعدی کم در شرایط عملکردی کمپرسور صورت می گیرد، پاراکترهای هندسی پروانه و دیفیوزر شعاعی و محوری محاسبه می گردند. نقطه طراحی با در نظر گرفتن برخی قیود، از قبیل ضریب فشار واقعی در دیفیوزر شعاعی و سرعت مطلق جریان خروجی از دیفیوزر محوری که بترتیب بایستی از 0/7 و بین 60 تا 100 متر بر ثانیه باشد بدست آمده است. سپس اجزای کمپرسور در محیط تولید پره نرم افزار انسیس مدل سازی می شوند. پس از تولید شبکه و حل عددی جریان داخلی کمپرسور با استفاده از تحلیل سه بعدی جزئیات میدان جراین در نقاط مختلف محاسبه شده و عملکرد کمپرسور د رنقطه طراحی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد. پس از ارزیابی مدل سه بعدی می توان از این مدل بعنوان یک ابزار مفید برای شناخت صحیح جریان و افت ها درون کمپرسور استفاده کرد. مهمترین عامل افت، خم بین دیفیوزر شعاعی و پره های مستقیم می باشد که سبب افت شدید در بازده می شود.