سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحسین کاظمی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز پژوهشی مخابرات و ک
میرمجتبی میرصالحی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
امیررضا عطاری – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک و بهره گیری از روش تحلیل مودی فوریه و بر پایه ی ساختار توری پراش دو بعدی یک پرتو شکاف یک به چهار دو بعدی عبوری طراحی شده است. در این طراحی با به حداکثر رساندن مقدار بازده پراش در چهار مود عبوری (0،1) ، (1،0)، (0، 1-) و (1-، 0) و حداقل نمودن آن در سایر مودهای عبوری و بازتابی، موج تابشی به چهار موج با شدت هایی تقریبا برابر تقسیم شده است. مجموع بازده پراش درمورد این چهار مود برابر 97/34% در موردمودهای بازتابی 2/17% و در مورد سایر مودهای عبوری 0/49% محاسبه شد.