سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی کیخا – دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فرزاد مهدیخانی – دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
فرهاد ارومچیان – قطب علمی کنترل و پردازش دانشکده فنی دانشگاه تهران
احمد خونساری – دانشکده ی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تکنیکهای یادگیری ماشین کاربرد فراوانی در حیطه ی پردازش زبانهای طبیعی به خصوص مسایل کلاسیک ابهام زدایی دارند. این گزارش کاربرد یکی از این تکنیکها یعنی درختهای تصمیم را در مسئله ی برچسب زنی متن بررسی می کند. ابتدا مسایل و مضوعات مطرح در این زمینه بررسی می شود و سپس ابزاری به نام MFT tagger تهیه شده و نتایج حاصل از اجرای آزمایشی این tagger ارائه می شود.