سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

وجود منابع آب و خاک و هوای مساعد عامل رشد و گسترش کشاورزی و دامپروری دراستان همدان گردیده و آن را از دیرباز به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری معرفی نموده است استان همدان با 1.2 درصد از وسعت 2.4 درصد از جمعیت 5 درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور و همچنین 32.5درصد اشتغال و 21.7 درصد ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داداست میزان کاربری اراضی دراستان 37 درصد می باشد که رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است وجود 4.6میلیون واحد دامی و 8.9 میلیون قطعه طیورگوشتی و تخمگذار و نیز اسقرار 1079 واحد صنعتی دام طیور شترمرغ و پرندگان زینتی و 2000 بهره بردار زنبورعسل و همچنین وجود نژادبرتر گوسفندمهربان از جمله توانمندیهای استان همدان درزمینه دامپروری است سطح زیرکشت اراضی زراعی سالانه استان 660 هزار هکتار است که 339 هزار هکتار آن دیم و 261هزار هکتار آن آبی می باشد سطح زیرکشت باغات استان نیز 62هزار هکتار است که به طور متوسط سالانه 500 هزار تن انواع محصولات باغی تولید می شود.