مقاله طرح پيشنهادي ايجاد شبكه اطلاع رساني براي كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه 143 تا 167 منتشر شده است.
نام: طرح پيشنهادي ايجاد شبكه اطلاع رساني براي كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
این مقاله دارای 25 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كتابخانه يعمومي
مقاله شهرداري تهران
مقاله سازمان فرهنگي هنري
مقاله امكان سنجي
مقاله شبكه اطلاع رساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعيل صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: نوذري مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر تلاش مي كند تا ضمن بررسي زيرساخت اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، طرح پيشنهادي ايجاد شبكه اطلاع رساني در اين كتابخانه ها را جهت ايجاد ارتباط منظم و همكاري متقابل بين آنها ارايه نمايد. اين پژوهش در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول، به بررسي وضعيت كنوني كتابخانه هاي عمومي تحت پوشش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اختصاص دارد. نتايج پژوهش، بيان گر اين مطلب است كه 7/55 درصد از نيروهاي شاغل در كتابخانه هاي مورد مطالعه داراي تحصيلات كتابداري و 3/44 درصد داراي تحصيلات غيركتابداري هستند. همچنين بيش از دو سوم اين كتابخانه ها با مجموعه سازي نادرست، كمبود منابع، كمبود فضا و نيروي انساني، كمبود بودجه و كمبود امكانات و تجهيزات رايانه اي مواجه هستند، با اين وجود 95 درصد از آنها با ايجاد شبكه و استفاده از مزايا و قابليت هاي آن موافق هستند. در مرحله دوم، پس از بررسي وضعيت كتابخانه ها، شبكه اطلاع رساني جهت بهبود وضعيت فعلي آنها و ايجاد ارتباط متقابل به صورت منظم و هماهنگ در قالب همكاري هاي شبكه اي ميان كتابخانه هاي مذكور پيشنهاد مي شود. شبكه پيشنهادي داراي ريخت شناسي تركيبي است، به طوري كه برخي از فعاليت ها از قبيل كنترل كتابشناختي، خدمات آگاهي رساني جاري، تامين نيروي انساني متخصص، تجهيزات و امكانات رايانه اي، ارتباط با شبكه هاي داخلي و خارجي، تهيه و تدوين و تصويب استانداردها و دستورالعمل ها از طريق هسته شبكه (اداره امور كتاب و كتابخانه ها) به صورت متمركز انجام مي شود.