مقاله طلاق قضايي و ماهيت آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 263 تا 274 منتشر شده است.
نام: طلاق قضايي و ماهيت آن
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلاق
مقاله طلاق رجعي
مقاله طلاق باين
مقاله طلاق قضايي
مقاله اختيار مرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طلاق، به موجب قوانين و مقررات ايران، از اختيارات مرد است و تنها در موارد خاصي زن مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد، که به آن طلاق قضايي گفته مي شود.
آن چه که در بحث طلاق قضايي از اهميت ويژه اي برخوردار است، ماهيت آن است چرا که بر حسب اين که چه ماهيتي دارد، آثار متفاوتي بر آن مترتب مي گردد. ماهيت طلاق قضايي مورد اختلاف است. گروهي بر اين عقيده اند که رجعي است و گروه ديگر آن را باين مي دانند، که هر يک از اين نظرات ايرادات اساسي و مهمي دارند.
ديدگاه سومي که در اين نوشتار متناسب با خصوصيات طلاق قضايي مطرح شده، اين است که چنين طلاقي را «در حکم باين» بدانيم. اين ديدگاه نه تنها عيوب نظرات قبلي را ندارد بلکه گامي اساسي در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده هاي احتمالي مردان را سد مي کند.